دانلود (گزارش کارآموزی برق در ساختمان)


دانلود (گزارش کارآموزی برق در ساختمان)

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _گزارش کارآموزی برق در ساختمان_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از گزارش کارآموزی برق در ساختمان ببرید

اينجانب نيز در طي مدت حضور خود در محل كارآموزي استفاده هاي علمي و عملي خوبي نموده ، با توجه به زمان محدود 240ساعته تقريبا به همه ريزه كاريها ي اجرايي ونظارتي واقف شدم ، از اينرو شايد بهتر باشد واحد كارآموزي به دوقسمت تقسيم شده تا اين نقيصه جبران گشته


ادامه مطلبhttp://netypapers.ir/maghaleh/hyper11653.html